Nadzory budowlane

Firma świadczy usługi Kierownika Budowy – prowadzimy wiele budów budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych, ale także hal przemysłowych i magazynowych. Rolę kierownika budowy oraz jego podstawowe zadania reguluje Prawo Budowlane, które jest dla nas wyznacznikiem działalności.

Jako przykładowe obowiązki Kierownika Budowy ustawa Prawo Budowlane wymienia:

 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu;
 • zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę;
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

Pierwsze czynności wykonywane przez Kierownika Budowy to:

 • złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną kserokopią zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych;
 • wpis do dziennika budowy;
 • przejęcie placu budowy i odpowiednie jego zabezpieczenie.

Współpraca z nami zaczyna się od spotkania, na którym zapoznajemy się z projektem budowlanym, następnie doradzamy Państwu, które etapy budowy warto skontrolować oraz wyjaśniamy ewentualne wątpliwości techniczne.

W trakcie trwania budowy kontrolujemy prowadzone prace budowlane na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności prace budowlane ulegające zakryciu lub zanikające. Poszczególne etapy kontroli są ustalane z Państwem już na początku lub w trakcie trwania budowy.

Głównymi etapami budowy na jakich powinniśmy być to:

 • kontro la zbrojenia fundamentów;
 • kontrola izolacji przeciwwilgociowych;
 • kontrola zbrojenia stropu;
 • kontrola wieńca i rdzeni ścian kolankowych;
 • kontrola konstrukcji dachu;
  zakończenie budowy.

Podczas kontroli poszczególnych etapów budowy wszelkie nieprawidłowości są od razu zgłaszane do Państwa oraz do wykonawcy robót. W razie potrzeby są także zapisywane w dzienniku budowy lub w oddzielnym protokole wraz z podaniem terminu usunięcia nieprawidłowości. Podczas wizyt na budowie dziennik budowy jest na bieżąco uzupełniany.

Koszt pełnienia funkcji Kierownika Budowy przy budowie domu jednorodzinnego średniej wielkości szacunkowo wynosi orientacyjnie 2000÷2500zł. Ilość wizyt ustalana jest z Inwestorem.

Jako Inspektor Nadzoru – występujemy w roli niezależnej osoby od strony Inwestora, najczęściej w przypadkach, kiedy kierownik budowy jest od strony wykonawcy robót i nie ma gwarancji pełnej jakości robót budowlanych.

Świadczona przez naszą firmę usługa Inspektora Nadzoru niesie za sobą wiele korzyści:

 • jesteśmy reprezentantem interesów Inwestora;
 • bierzemy na siebie odpowiedzialność za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
 • prowadzimy na bieżąco usługi doradztwa i wspieramy radą podczas całego procesu budowy;
 • mamy uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy;
 • kontrolujemy jakość procesu budowlanego i wpisów do dziennika budowy;
 • dzięki nam Inwestor zaoszczędzi nerwy wynikające z nierzetelności wykonawców;
 • podejmiemy się kontroli kosztów budowy, dzięki czemu Inwestor zostanie uchroniony przed nadużyciami i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji;
 • skontrolujemy jakość materiałów budowlanych zastosowanych podczas budowy.

Jesteśmy w stałej współpracy z geodetą, elektrykiem z uprawnieniami oraz dobrymi i sprawdzonymi firmami budowlanymi.